Privacy beleid

1. Inleiding

De website www.oostende.net staat onder beheer van Oostendenet, Marconistraat 3, 8400 Oostende.
De privacybeleid geldt voor iedereen die de website www.oostende.net bezoekt, een bestelling plaatst of ons telefonisch of via email contacteerd.
Oostendenet neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houdt zich strikt aan de regels die zijn vastgelegd in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

2 Verzameling van persoonlijke gegevens voor informeel gebruik

Wanneer u de website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, dat wil zeggen als u zich niet aanmeldt om de website te gebruiken, te registreren of op enige andere manier informatie aan ons verstrekt, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens, behalve de gegevens die door uw browser worden doorgegeven waarmee u om toegang te krijgen tot de website. Dit bevat:

3. Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

4. Bescherming van de persoonlijke levensfeer en beheer van contactgegevens

Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij onze dienstverlening.
Het is tevens mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan partners die ons bijstaan in administratieve of financiele aangelegenheden.
De verstrekte gegevens zullen daarnaast in geen geval worden doorgegeven aan derden behalve in geval van legale verplichtingen (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) en in geval van uitdrukkelijk juridisch bevel.

5 Beveiliging

Oostendenet, de verantwoordelijke voor de verwerking van klantengegevens, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen..

6 Bewaarperiode

De persoonsgegevens (naam, adres, emailadres, telefoon- en faxnummer) verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.
Wettelijk gezien dienen we gegevens in het kader van mogelijk rechtsvorderingen (Art. 2262bis. van de civiele code) of om boekhoudkundige redenen 10 jaar te bewaren. nadat een persoon geen klant meer is

7 Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Als je vermoedt dat Oostendenet bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt, dan kun je vragen om ze te verwijderen.
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd zich te richten tot : Oostendenet, Marconistraat 3 - 8400 Oostende - support@oostende.net

8 Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren.
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, plaatst onze website mogelijks "tracking cookies" op uw computer. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Oostendenet de bezoeker bij een volgend bezoek aan de website nog beter van dienst zijn. Het profiel dat van u wordt aangemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde content af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen.

9 Klacht i.v.m. privacy

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).
Graag ons (via support@oostende.net ) eerst op de hoogte stellen alvorens een klacht wordt doorgestuurd.

10 Disclaimer

Oostendenet is gerechtigd de inhoud van de Privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.
Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Raadpleeg deze pagina dan ook regelmatig.
Bij vragen kan u ons contacteren via : Oostendenet, Marconistraat 3, 8400 Oostende - 059 70 13 87 - Of via mail : support@oostende.net

Laatste aanpassing 22-05-2018